Άρθρα

Πώς τα σωστά υλικά από τα οποία έχει δημιουργηθεί μια συσκευασία, αναδεικνύουν την ποιότητα και τις αξίες του προϊόντος

S & Team - Πώς τα σωστά υλικά από τα οποία έχει δημιουργηθεί μια συσκευασία, αναδεικνύουν την ποιότητα και τις αξίες του προϊόντος

Η μελέτη πίσω από την εύρεση των κατάλληλων υλικών για το σχεδιασμό μιας προϊοντικής συσκευασίας, αποτελείται από εκτενείς έρευνες και ιδέες που οδηγούν στη "σύνθεση" που θα επιτρέψει την υλοποίηση μίας συσκευασίας.

Κάθε προϊόν διαθέτει το δικό του χαρακτήρα, και τη δική του "φωνή" προκειμένου να προσεγγίσει το κοινό-στόχο στο οποίο επιθυμεί να "επενδύσει". Αυτός ο χαρακτήρας, βγαίνει προς τα έξω με το σχεδιασμό ενός σωστά τοποθετημένου design, και μιας ιδιαίτερης και αντιπροσωπευτικής προϊοντικής ταυτότητας. Βέβαια, ο σχεδιασμός μιας συσκευασίας δεν παραμένει μόνο σε αυτό. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται ολοκληρώνουν μια προϊοντική "προσωπικότητα" και δίνουν υπόσταση στο προϊόν.

Όταν αναφερόμαστε σε "υλικά", μιλάμε ουσιαστικά για το αν μια συσκευασία θα αποτελείται από χαρτόνι, από πλαστικό ή από γυαλί. Ένα προϊόν μπορεί να βρίσκεται μέσα σε κουτί, βάζο ή κάποιο άλλο είδος συσκευασίας που να εξυπηρετεί στην προστασία του.

Τα επιμέρους υλικά που ενδεχομένως συνοδεύουν τη συσκευασία αυτή, μπορεί να είναι μια ετικέτα, ένας σπάγκος ή ένα ξύλινο καπάκι, τα οποία συνήθως "υποστηρίζουν" τη φυσικότητα και τη γνησιότητα ενός προϊόντος και "προδίδουν" την προέλευσή του. Φυσικά,η συσκευασία μπορεί να αποτελείται από πολλά περισσότερα και διαφορετικών ειδών υλικά, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός του προϊόντος.

Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε, ποιες αξίες θέλουμε να προβάλει το brand το οποίο σκοπεύουμε να προωθήσουμε και το κοινό το οποίο θα αφορούν, καθώς ένα προϊόν δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάθε επιθυμία και να βρίσκεται στις λίστες αγορών όλων των ηλικιών και κάθε λογής ενδιαφέροντος ή διατροφής.  

Κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός που θα κάνουμε και τα υλικά που θα επιλέξουμε, πρέπει να είναι τέτοια που να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες της αγοράς που επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε. Είναι σημαντικό το τελικό προϊόν που θα κυκλοφορήσει, να ενθαρρύνει το μελλοντικό καταναλωτή τόσο με την εικόνα, όσο και με την αίσθηση που του προκαλεί ώστε να δοκιμάσει το προϊόν. Άλλωστε στην πραγματικότητα, πρώτα "γευόμαστε" με τα μάτια. 

Να σημειώσουμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Μία συσκευασία, εκτός από εμφανίσιμη θα πρέπει να είναι και πρακτική. Το μέγεθός της θα πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει τη μετακίνηση, να προστατεύει το προϊόν το οποίο που φέρει και να μην ξεπερνά τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, σε συνδυασμό με τα παραπάνω.

Γενικότερα, κάθε ενέργεια που συμβαίνει ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μιας συσκευασίας, χρειάζεται να είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το brand, σαφώς και τα υλικά που αφορούν στη συσκευασία που αντιπροσωπεύει ένα προϊόν.

Στην S & Team, βάσει της διαδικασίας που ακολουθούμε, ορίζουμε μια κατεύθυνση, από την ιδέα μέχρι και την υλοποίηση του τελικού σχεδιασμού συσκευασίας. Είναι σημαντικό για εμάς να εξετάσουμε κάθε πτυχή γύρω από το brand στο οποίο επιθυμείτε να δώσετε "ζωή", κι έτσι αφοσιωνόμαστε σε ένα έργο που περιλαμβάνει επαρκή και διαρκή μελέτη γύρω από την αγορά, και τον καταναλωτή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν σας. Για το λόγο αυτό επενδύουμε αρκετό χρόνο στη διαδικασία αυτή. Το τελικό προϊόν το οποίο σας παραδίδουμε, ανταποκρίνεται με βεβαιότητα στις αξίες και το χαρακτήρα του brand, και διαφέρει ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Άλλωστε, ο αρχικός μας στόχος είναι πάντα η διαφοροποίηση ανάμεσα σε αντίστοιχα προϊόντα, ώστε να κερδίσουμε την "εκτίμηση" και την προτίμηση του πιθανού καταναλωτή μας.