Άρθρα

Το brand σας δεν είναι μόνο το λογότυπο

S & Team - Το brand σας δεν είναι μόνο το λογότυπο

Το λογότυπο κάθε brand, αποτελεί την ταυτότητά του και παράλληλα ένα μέρος της εικόνας του προς τον καταναλωτή - ενδιαφερόμενο. Η δημιουργία του, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την επικοινωνία του brand. Παρόλα αυτά, το λογότυπο δεν δημιουργεί αυτομάτως μία μάρκα.
Ένα brand αποτελείται από στοιχεία που το ολοκληρώνουν και το διαφοροποιούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό, εκπληρώνοντας τη συναισθηματική σύνδεση με το κοινό του. Στην S & Team, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργίας ενός brand, ξεκινώντας αρχικά από την έρευνα και ολοκληρώνοντας το brand με τη δημιουργία της οπτικής ταυτότητας στην οποία περιλαμβάνεται και το λογότυπο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει: 

Έρευνα και ορισμός του brand ως προς το πώς:

• Αισθάνεται
• Φαίνεται
• Μιλάει
• Συμπεριφέρεται
• Ονειρεύεται

Η οπτική του ταυτότητα, η οποία εμπεριέχει και το λογότυπο, ολοκληρώνει το brand δίνοντάς του μορφή.

• Λογότυπο
• Γραφικά και αναπαραστάσεις
• Επιλογή ή δημιουργία τυπογραφίας
• Δημιουργία content
• Εταιρική ταυτότητα
• Συσκευασία
• Επικοινωνία
• Ιστοσελίδα

Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από όλη τη διαδικασία που ακολουθούμε, είναι ένα καλά μελετημένο brand, το οποίο διαθέτει όλες τις βάσεις για να διαφοροποιηθεί από ανταγωνιστικές μάρκες και να κερδίσει μια θέση στην καρδιά του καταναλωτή, αναδεικνύοντας στο μέγιστο τις αξίες που φέρει και την ιστορία που έχει να πει.

Μετά την υλοποίηση του brand σχηματίζουμε τη στρατηγική της επικοινωνίας που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να προσεγγίσουμε το κοινό που έχουμε ορίσει ως στόχο και θα αλληλεπιδράσει με το brand σας.

Δείτε το project εδώ.