Ιστορίες

«Eπενδύοντας» στη διαρκή μάθηση

S & Team - «Eπενδύοντας» στη διαρκή μάθηση

Στην S&Team όλοι μας πιστεύουμε ότι η μάθηση δεν είναι μία διαδικασία που ολοκληρώνεται με τις σπουδές. Εξάλλου, έχουν περάσει «κάποια λίγα» χρόνια από τότε που αποφοιτήσαμε από το πανεπιστήμιο, για άλλους λιγότερα και για άλλους περισσότερα (γκούχου – γκούχου). Σε κάθε περίπτωση, η δια βίου μάθηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προσωπική εξέλιξη ενός ατόμου και κατ’ επέκταση της ομάδας με την οποία συνεργάζεται, για να μην μιλήσουμε για το αποτελέσματα στη δουλειά των πελατών μας.

Με αυτό το σκεπτικό, δύο παιδιά από την ομάδα μας, και συγκεκριμένα τα κορίτσια μας Aλεξία και Gigi αποφάσισαν να γραφτούν σε σεμινάρια, η καθεμία στο αντικείμενό της. H Gigi παρακολουθεί ένα 9μηνο σεμινάριο στο ‘digital design’ ενώ η Αλεξία παρακολουθεί ένα τρίμηνο σεμινάριο ‘δημιουργικής γραφής’. Είναι και οι δύο πολύ ενθουσιασμένες, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει για εκείνες περισσότερο διάβασμα και δουλειά, ακόμη και εάν έρχονται στο γραφείο με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια,  με λίγο concealer η κατάσταση διορθώνεται. Λέμε τώρα.

Μπράβο κορίτσια! Συνεχίστε έτσι…