Έργα που δημιουργήσαμε για ανθρώπους που μας εμπιστεύθηκαν να διηγηθούμε την ιστορία τους