‘Χτίζοντας’ την εταιρική ταυτότητα ενός αρχιτεκτονικού γραφείου με πελατολόγιο ευρείας κλίμακας

ATHENS CREATIVE

S & Team - Athens Creative

Η ιστορία

Η ATHENS CREATIVE προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και αρχιτεκτονικής μέσω μίας ομάδας έμπειρων επαγγελματιών. Όταν ήρθαν στο γραφείο μας, είχαν ήδη καταλήξει στο όνομα της εταιρίας και χρειάζονταν βοήθεια με το branding. Μετά από αναλυτική συζήτηση μαζί τους, καταλήξαμε ότι η εταιρική ταυτότητα θα πρέπει να αποτυπώνει την design προσέγγισή τους σε όλα τα θέματα, καθώς και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους ανεξαρτήτως κλίμακας.

Yπηρεσίες

Research, Brand Strategy, Τοποθέτηση Brand, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας
S & Team -

Το λογότυπο & η εταιρική ταυτότητα

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε μία λέξη που να περικλείει όλα αυτά που προσφέρει η ATHENS CREATIVE. Η λέξη αυτή για εμάς ήταν η ‘αρχιτεκτονική κλίμακα’, η οποία αποτέλεσε στη συνέχεια την έμπνευση για το λογότυπό της εταιρίας. Συγκεκριμένα, το σκεπτικό του λογοτύπου έχει πολλές προεκτάσεις. Καταρχάς, υποδηλώνει ότι η ATHENS CREATIVE είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε project ανεξαρτήτως κλίμακας. Επιπλέον, η λεπτομέρεια της γραμμής της κλίμακας λειτουργεί ως υπογράμμιση του ονόματος ATHENS CREATIVE, ενώ το σπάσιμό της δείχνει μία ευελιξία που εκφράζει τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας όσο και τον τρόπο προσέγγισης.
Η ιδέα της αρχιτεκτονικής κλίμακας αναπτύσσεται περαιτέρω στην εταιρική ταυτότητα της ATHENS CREATIVE. Ακολουθώντας τη σχεδιαστική λογική του λογοτύπου, η γραμμή υπογραμμίζει το όνομα του εκάστοτε εργαζόμενου στην κάρτα και τους συνδέει νοερά (εάν οι κάρτες ενωθούν μεταξύ τους δημιουργείται μία ενιαία γραμμή). Η εταιρική ταυτότητα της ATHENS CREATIVE περιλαμβάνει, επίσης, σημειωματάρια, επιστολόχαρτα, αυτοκόλλητα και tote τσάντες.

S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -