Προσπαθήσαμε να δείξουμε μέσα από εικόνες, την καινοτομία, μέσω της επιστήμης της Νανοτεχνολογίας

NANOPHOS

S & Team - Nanophos

Η ιστορία

Όταν μας ζητήθηκε από την εταιρία Nanophos, να σκεφτούμε, πως θα μπορούσαν  να δείξουν τις υπηρεσίες τους, τις εγκαταστάσεις τους, και κατ’ επέκταση το επιστημονικό υπόβαθρο στον τρόπο λειτουργίας τους, θεωρήσαμε ότι η παραγωγή ενός video θα ήταν ο πιο σωστός τρόπος. Ξεκινήσαμε λοιπόν καταγράφοντας τι πρέπει να δει το κοινό στόχος, πως θα το αποδώσουμε καλύτερα, χωρίς να κουράσουμε, και η κάμερα πήρε μπρός. Το video αναρτήθηκε στα κανάλια επικοινωνίας, και βοήθησε την εταιρία στο να επικοινωνήσει άμεσα και με πραγματική εικόνα την δυναμική της.

Yπηρεσίες

Research, Brand Strategy, Δημιουργία Video