Σχεδιάσαμε ένα website για να επικοινωνήσουμε ‘καθαρά’ την αγνότητα των προϊόντων της Bee Naturalles

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ BEE NATURALLES

S & Team - Ιστοσελίδα Bee Naturalles

Το project

Ο σχεδιασμός του e-shop, διαμορφώθηκε ακολουθώντας τη λογική της συνολικής ταυτότητας του brand, το οποίο χαρακτηρίζεται από απλότητα. Ο στόχος μας, ήταν η δημιουργία ιστοσελίδας για να επικοινωνήσουμε ‘καθαρά’ την αγνότητα των προϊόντων της Bee Naturalles. Έτσι, πραγματοποιήσαμε μία φωτογράφιση στη φύση, η οποία μας έδωσε ως αποτέλεσμα μία «raw» αισθητική που απλώνεται σε όλη τη δομή του website, περνώντας έμμεσα το μήνυμα ‘enclosing nature’. Επιπροσθέτως, δημιουργήσαμε ένα πολύ απλό περιβάλλον πλοήγησης, ώστε να μπορούν οι χρήστες να βρίσκουν άμεσα τα φυσικά προϊόντα και να πραγματοποιούν με ευκολία τις αγορές τους.
Ο σχεδιασμός των σελίδων μας βοηθάει ώστε ο επισκέπτης να λαμβάνει τα μηνύματα που θέλουμε, για το κάθε προϊόν, άμεσα, και παράλληλα να τον βοηθάμε και με τις βασικές πληροφορίες. Δημιουργήσαμε επίσης κείμενα με στόχο ο επισκέπτης να μπορεί να ανακαλύψει τα οφέλη του κάθε προϊόντος.
Μπορείτε να δείτε εκτενέστερα την ιστοσελίδα στο www.beenaturalles.com

Υπηρεσίες

Website Design, User Experience, Αρχιτεκτονική Περιεχομένου, Προγραμματισμός, Φωτογράφιση, Δημιουργία Κειμένων
S & Team - Δημιουργία ιστοσελίδας για καλλυντικά
S & Team - Ιστοσελίδς για καλλυντικά
S & Team - Δημιουργία ιστοσελίδας για καλλυντικά και μέλι
S & Team - Δημιουργία ιστοσελίδας για καλλυντικά και προϊόντα μελιού
S & Team - Ιστοσελίδα για καλλυντικά και μέλι
S & Team - Ιστοσελίδα για καλλυντικά και μέλι
S & Team - Ιστοσελίδα για καλλυντικά και μέλι
S & Team - Ιστοσελίδα για καλλυντικά και μέλι