Απολαμβάνουμε ποικιλίες κρασιού και πώς μια οινοποιία, με μεγάλη ιστορία, δημιουργεί ποιοτικά προϊόντα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

S & Team - Ιστοσελίδα Οινοποιείο Νικολάου

Tο project

Βασικός στόχος όταν δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα ήταν να συνεχίσουμε την οπτική ταυτότητα που δώσαμε στην μάρκα μετά το rebranding. Καθαρότητα, απλότητα, ξεκάθαρη πληροφορία, ποιοτικά προϊόντα για καθημερινή απόλαυση. Έπρεπε να δείξουμε την ιστορία της οικογενειακής αυτής οινοποιίας που όλα αυτά τα χρόνια το βασικό της μέλημα είναι η σωστή παραγωγή και η ποιότητα στα προϊόντα της. Σχεδιάσαμε την κάθε σελίδα προϊόντος, με τέτοιο τρόπο, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να δει άμεσα τα βασικά χαρακτηριστικά των κρασιών, αλλά και να πάρει πληροφορίες για την ποικιλία τους, την οινοποίηση τους, αλλά και συμβουλές για την κατανάλωσή τους. Μπορείς να περιηγηθείς εύκολα στο site με τον τρόπο που έχει γίνει η αρχιτεκτονική του.
Μπορείτε να δείτε εκτενέστερα την ιστοσελίδα στο www.nikolaouwines.gr

Υπηρεσίες

Website Design, User Experience, Αρχιτεκτονική Περιεχομένου, Προγραμματισμός
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -