Διαμορφώνοντας αρχιτεκτονικά το website ενός ιδιαίτερου γραφείου με πολλές δημιουργικές ανησυχίες 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ELEPHANT DESIGN

S & Team - Ιστοσελίδα Elephant Design

Το project

Ξεκινώντας την δημιουργία site για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design θέλαμε να δώσουμε την δυνατότητα, σε αυτό το ιδιαίτερο γραφείο, να μπορεί να δείξει ότι κάθε ένα project που αναλαμβάνει ή κάθε μια υπηρεσία που προσφέρει, τα διαχωρίζουν και είναι μοναδικά για τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από την μάρκα. Δημιουργήσαμε λοιπόν χώρους όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει καθαρά αυτό που περνάει μπροστά από την οθόνη του. Δουλέψαμε πάνω στην τυπογραφεία ώστε να μπορούν να περνάμε τα μηνύματα που θέλει το brand, ώστε να συνδέεται συναισθηματικά με το κοινό του. Ο επισκέπτης να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει την προσοχή που δίνουν οι άνθρωποι πίσω από το γραφείο σε ότι αναλαμβάνουν. Mε την δημιουργία site να μπορούν να δουν την διαφορετική οπτική που έχουν αρχιτεκτονικά αλλά και εικαστικά. Όλα έγιναν με προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες, για να κάνουμε την πλοήγηση των επισκεπτών εύκολη, ενδιαφέρουσα και γρήγορη. Μπορείτε να δείτε εκτενέστερα την ιστοσελίδα στο www.elephantdesign.gr.

Υπηρεσίες

Website Design, User Experience, Αρχιτεκτονική Περιεχομένου, Προγραμματισμός
S & Team - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Δημιουργία περιεχομένου Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Δημιουργία κειμένων Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design
S & Team - Σχεδιασμός Ιστοσελίδας για το αρχιτεκτονικό γραφείο Elephant Design