Σχεδιάσαμε το site για ένα ιδιαίτερο brand, που φιλοσοφεί και προσεγγίζει τo πως πρέπει να είναι οι κατασκευές κτιρίων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ PLATON

S & Team - Ιστοσελίδα Platon

Το project

Δημιουργώντας το Brand, ο στόχος μας ήταν να αποδώσουμε μέσα από τον σχεδιασμό του λογοτύπου και του site, την σύγχρονη οπτική της εταιρίας, και το αντικείμενο της, σε αντίθεση με το όνομα της, που έχει μια μεγάλη βαρύτητα. Δημιουργήσαμε ένα λογότυπο με απλή γραμμική μορφή, κρατώντας το Ω για να δείξουμε την Ελληνικότητα, αλλά και για να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα κατασκευαστικό στοιχείο. Δημιουργήσαμε με τυπογραφία και χρωματικούς όγκους, για να μπορεί ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται εύκολα τον χαρακτήρα αλλά και το περιεχόμενο του site. Επίσης ο στόχος μας ήταν με icons να δείξουμε σημαντικά σημεία κοντά σε κάθε ακίνητο, αλλά και τυπογραφικά, άμεσα,  τον εξοπλισμό των κατασκευών. Η ιστοσελίδα πληροί όλες εκείνες τις προδιαγραφές που την καθιστούν πλήρως προσαρμόσιμη σε όλες τις αναλύσεις οθονών, ώστε ο επισκέπτης να περιηγείται από οποιαδήποτε συσκευή.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στην διεύθυνση www.platondevelopment.com

Yπηρεσίες

Δημιουργία Λογοτύπου, Δημιουργία icons, Website Design, User Experience, Αρχιτεκτονική Περιεχομένου
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -
S & Team -