Το Co-design, είναι μια οργανωμένη διαδικασία, για να επιτύχουμε την σύνδεση του brand με το κοινό του

1

Brief

Ως πρώτο βήμα οργανώνουμε μια συνάντηση με στόχο να συζητήσουμε και να αντιληφθούμε και οι δύο πλευρές τη σύσταση και το όραμα του brand. Μέσω αυτής της διαδικασίας συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το brand και τους στόχους, καταλήγοντας από κοινού στους βασικούς πυλώνες: 

  • Ο σκοπός της δημιουργίας του
  • Η υπόσχεσή του προς το κοινό του
  • Οι αξίες του
  • Η προσωπικότητά του
  • Η ιστορία του
Array
2

Workshop

Αφού έχουμε ολοκληρώσει την πρώιμη έρευνα και μελέτη του brand, πραγματοποιούμε ένα workshop. Σας παρουσιάζουμε τα ευρήματα και προτείνουμε κατευθύνσεις οπτικής ταυτότητας, brand voice και επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα του workshop καταλήγουμε στο πώς το brand:

  • Αισθάνεται
  • Φαίνεται
  • Μιλάει
  • Συμπεριφέρεται
  • Ονειρεύεται
Array
3

Ανάπτυξη

Γνωρίζοντας πλέον τα χαρακτηριστικά, προχωράμε στην ανάπτυξη, δίνοντας ζωή στο brand. Σχεδιάζουμε την οπτική ταυτότητα, καθιερώνουμε το brand voice και αναπτύσσουμε την επικοινωνία σε όλο το φάσμα των εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση αυτού του βήματος ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε το brand στο κοινό του.

Array
4

Emotional Connection

Για να πετύχουμε την συναισθηματική σύνδεση του brand με το κοινό απαιτείται να δημιουργήσουμε συνεχή αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Με στρατηγικές ενέργειες και πλάνο, οδηγούμε το brand στην αγορά και μπαίνοντας στη ζωή του κοινού, επικοινωνούμε τις αξίες του και θέτουμε τις βάσεις για εμπορική επιτυχία.

Array