Τα βήματα που ακολουθούμε για να πετύχουμε την συναισθηματική σύνδεση

1

Workshop

Οργανώνουμε ένα workshop, προκειμένου να συζητήσουμε για το project και να εντοπίσουμε τα επί μέρους στοιχεία του brand. Κατά τη διάρκεια του workshop αναλύουμε τον λόγο ύπαρξης, τον στόχο, τις αξίες, τα χαρακτηριστικά που κάνουν το brand ξεχωριστό, έτσι ώστε να θέσουμε τα θεμέλια για την προσωπικότητά του και το κοινό στο οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε. Τοποθετήσουμε το brand σωστά στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και την εμπειρία μας. Αξιολογώντας τις διάφορες κατευθύνσεις που προκύπτουν από αυτή την πρώτη φάση, δημιουργούμε ένα σαφές μήνυμα που θα γίνει η βάση της στρατηγικής σχεδιασμού του brand.

Array
2

Building-the-Brand

Σε αυτό το στάδιο, αναλαμβάνουμε το κρίσιμο έργο της μετάφρασης των αποτελεσμάτων της μελέτης μας σε μία συνεκτική οπτική και αφηγηματική ταυτότητα. Σχεδιάζουμε το λογότυπο, την εταιρική ταυτότητα, τη συσκευασία, δημιουργούμε περιεχόμενο για τα μέσα επικοινωνίας με το κοινό, διευθύνουμε τη φωτογραφία και τη βιντεοσκόπηση, χτίζουμε την ιστοσελίδα του brand, δημιουργούμε το υπόβαθρο για την στρατηγική επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, συνθέτουμε μία ταυτότητα για το brand την οποία το κοινό αναγνωρίζει αμέσως –  άρα, μία ταυτότητα την οποία θυμάται και επιλέγει.

Array
3

Go-to-Market

Καθορίζουμε τα κατάλληλα κανάλια μέσω των οποίων το brand θα συναντήσει το κοινό του. Αξιοποιώντας στρατηγικά την ταυτότητα της μάρκας και τις γνώσεις μας, δημιουργούμε και σχηματίζουμε τις σχέσεις μεταξύ του καταναλωτή και του brand, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά και βρίσκεται συντονισμένο με τους ανθρώπους που θα το αγαπήσουν και θα το επιλέγουν.

Array
4

On-Going-Support

Καθορίζουμε τα κατάλληλα κανάλια μέσω των οποίων το brand θα συναντήσει το κοινό του. Αξιοποιώντας στρατηγικά την ταυτότητα της μάρκας και τις γνώσεις μας, δημιουργούμε και σχηματίζουμε τις σχέσεις μεταξύ του καταναλωτή και του brand, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά και βρίσκεται συντονισμένο με τους ανθρώπους που θα το αγαπήσουν και θα το επιλέγουν.

 

Array