Στην καθημερινότητά μας, σκεφτόμαστε, συνεργαζόμαστε, τρώμε, γελάμε και δημιουργούμε