Δημιουργούμε brands με προσωπικότητα που συνδέονται με το κοινό τους

S & Team-Branding

Branding

To branding αποτελεί τη διαδικασία δημιουργίας μιας ξεχωριστής προσωπικότητας για μια εταιρία ή ένα προϊόν. Είναι το μέσο αναγνώρισης του στην αγορά για να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Το brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εκφράζεται μέσα από πολλά στοιχεία όπως είναι το όνομα, το λογότυπο, η εταιρική ταυτότητα, ο τρόπος που μιλάει και επικοινωνεί. Η διαδικασία του branding είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι επηρεάζει απόλυτα την πορεία και επιτυχία μιας μάρκας. Στην S & Team ορίζουμε τους βασικούς πυλώνες του brand: αξίες, σκοπός, κοινό, αναλύουμε σε βάθος τα δεδομένα, τον ανταγωνισμό, την αγορά και κατόπιν καταλήγουμε στη στρατηγική και την υπόσχεση που θα δώσει το brand στους υποψήφιους πελάτες. Η τοποθέτησή του και ο σχεδιασμός των εφαρμογών δεν προκύπτουν τυχαία, αλλά στοχευμένα, με αποτέλεσμα να εισχωρεί στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων.

Aντιμετωπίζουμε την μάρκα ως ανθρώπινη οντότητα

Workshop

Οργανώνουμε μια συνάντηση με στόχο να συζητήσουμε και να αντιληφθούμε και οι δύο πλευρές τη σύσταση και το όραμα του brand. Μέσω αυτής της διαδικασίας συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το brand και τους στόχους, καταλήγοντας από κοινού στους βασικούς πυλώνες: Ο σκοπός της δημιουργίας του, η υπόσχεσή του προς το κοινό του, οι αξίες του, η προσωπικότητά του, η ιστορία του, η στρατηγική κατεύθυνσης.

Brand Architecture

Ορίζουμε τη δομή της μάρκας και των προϊόντων και βρίσκουμε τον σωστό τρόπο να τα παρουσιάσουμε, ανάλογα με τη μεταξύ τους σχέση. Είτε τα προϊόντα κινούνται αυτόνομα, είτε αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργούμε ένα πλάνο δράσης που εντοπίζει τον ρόλο του κάθε προϊόντος έτσι ώστε να συνυπάρχουν αποτελεσματικά.

Brand Purpose

Για να εντοπίσουμε τον λόγο ύπαρξης του brand, αναλύουμε: τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε στο κοινό μας (WHAT, WHY, HOW). Οι απαντήσεις λειτουργούν σαν οδηγός και βοηθούν να βρούμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτούμε για τον σχεδιασμό του brand αλλά και τον εντοπισμό του κοινού που του αντιστοιχεί.

Brand Values & Vision

Οι αξίες και το όραμα του brand είναι δύο έννοιες που επηρεάζουν πλήρως τον τρόπο που επικοινωνούμε και δημιουργούμε. Οι αξίες καθοδηγούν τη δράση του, ενώ το όραμα μας δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Πού θέλουμε να είναι η μάρκα στα επόμενα πέντε χρόνια; Ένα ρεαλιστικό brand vision μπορεί να είναι ο καλύτερος οδηγός προς αυτό το σημείο. Γνωρίζοντας τις αξίες του και τον τελικό του στόχο, δείχνει και στο κοινό πώς μπορεί να το επηρεάσει.

Brand Position

Κάνουμε έρευνα για να θέσουμε πού βρίσκεται η μάρκα μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και πού τοποθετείται στο μυαλό των καταναλωτών. Εντοπίζουμε τα στοιχεία που διαφοροποιούν το brand, τα δυνατά και αδύναμα σημεία τόσο της μάρκας μας, όσο και του ανταγωνισμού, και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επικοινωνούνται. Το αποτέλεσμα είναι η ξεκάθαρη εικόνα που θα παρουσιάζεται στο μυαλό και την καρδιά του κοινού.

Brand Personality

Ως Brand Personality ορίζουμε την έρευνα που ακολουθούμε για να ανακαλύψουμε τα διακριτά χαρακτηριστικά της μάρκας. Στην ουσία, ένα brand λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός, που συναναστρέφεται με ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Αποδίδοντας ανθρώπινα χαρακτηριστικά στο brand, ταυτόχρονα προσδιορίζουμε τον τύπο κοινού με το οποίο μπορεί να συνδεθεί. Έτσι, εντοπίζουμε τις συνήθειες, τα δημογραφικά τους στοιχεία, ακόμη και τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι που θα το αγαπήσουν – διευκολύνοντας τη δημιουργία επαφής μαζί τους στην αγορά.