Ολοκληρωμένες λύσεις για επικοινωνία μέσα από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

S & Team-Brand Communication

Brand Communication

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για επικοινωνία, σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση να αναπτύξουμε όλα τα μέσα που δίνουν ζωή σε ένα brand, στοχεύοντας στο κατάλληλο κοινό με τον ιδανικό τρόπο. Παίρνουμε στρατηγικές αποφάσεις για την επιτυχή τοποθέτηση του brand στην αγορά. Όταν ένα brand επικοινωνεί με το κοινό του, μέσα από οποιοδήποτε μέσο (έντυπο, social media, καμπάνια, εκθεσιακό περίπτερο κ.α.) οφείλει να είναι συνεπές απέναντι στην οπτική ταυτότητά του και να μην έχει ανακολουθίες στον τρόπο που επικοινωνεί. Αυτό δημιουργεί μια συνοχή που εξασφαλίζει μια ολιστική αναγνωρισιμότητα του brand ανεξαρτήτως εφαρμογής. Σας προτείνουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές επικοινωνίας, οι οποίες προσαρμόζονται στο εκάστοτε budget. Δεν υπάρχει μία μοναδική «συνταγή» επιτυχίας που να ταιριάζει σε όλα τα brands, γι’ αυτό εντοπίζουμε και προτείνουμε τις ενέργειες εκείνες που θα βοηθήσουν να πετύχετε τους επιχειρηματικούς στόχους σας.

Αποτελεσματικότητα σε κάθε επαφή με το κοινό

Έντυπη Επικοινωνία

H έντυπη οπτική επικοινωνία εξακολουθεί να είναι απαραίτητο εργαλείο, ανεξαρτήτως της ανόδου του digital marketing. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως κάτι χειροπιαστό έχει μεγαλύτερο συναισθηματικό αντίκτυπο στον άνθρωπο. Βάση των απαιτήσεων του έργου, επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή εντύπου, δημιουργούμε το απαραίτητο περιεχόμενο, επιλέγουμε τα υλικά εκτύπωσης και μεθόδους παραγωγής, καταλήγοντας σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Digital Marketing

Το digital marketing περιλαμβάνει όλα τα «ψηφιακά εργαλεία» που μπορούμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να φέρουμε σε επαφή ένα brand με το κοινό του. Η δημιουργία περιεχομένου για social media, οι καμπάνιες newsletter όπως και η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης αποτελούν ορισμένα μόνο από τα μέσα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Προηγείται πάντα η στρατηγική στην οποία καταλήγουμε από κοινού, βάσει της ταυτότητας του brand, του κοινού του και των στόχων σας.

Συνεχιζόμενη Υποστήριξη

Για την επιτυχία ενός brand απαιτείται προγραμματισμός, συνεχείς και σταθερές ενέργειες που ακολουθούνται από τακτικές αναλύσεις αποτελεσμάτων, οι οποίες βοηθούν τη δομή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής σε βάθος χρόνου. Δημιουργώντας τις συνθήκες που παράγουν συνεχή αλληλεπίδραση, εξασφαλίζουμε τον αυθεντικό συναισθηματικό δεσμό με το κοινό. Για αυτόν τον λόγο προγραμματίζουμε τακτικές συναντήσεις, εξετάζοντας την πορεία και την επίτευξη των στόχων, καθώς και προτείνοντας λύσεις σε νέες προκλήσεις.